Oficiální stránka Bytového družstva Keřová 9,11,13

IČO: 262 16 337
Sídlo: Keřová 11, 641 00 Brno

Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 11.6.2014 v 17:30 hod.
Pozvánka na náhradní členskou schůzi konanou dne 11.6.2014 v 18 hod.

Vstup do členské části - přístupné pouze pro členy družstva.